Οδηγία από την Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδομένων, εν όψει εκλογών

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει της έναρξης της προεκλογικής περιόδου, υπενθυμίζει, και ιδιαίτερα στα πολιτικά κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές, την περσινή οδηγία της σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας ενόψει προεκλογικής περιόδου.

Με την οδηγία αυτή εξειδικεύονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, που πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική περί