Οδηγία για τις Υπηρεσίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δώδεκα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, ζητώντας να διασφαλίσουν την επιτάχυνση των εργασιών σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για τις υπηρεσίες…