Οδηγία της ΕΕ για τις απομιμήσεις

0

«E» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια πρόταση Οδηγίας προς τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ, στόχος της οποίας είναι η εναρμόνιση των ποινικών δικαίων των κρατών μελών στο ζήτημα της αντιμετώπισης των λεγόμενων προϊόντων «μαϊμού» που κυκλοφορούν στην αγορά. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να τιμωρούνται όλοι όσοι ενέχονται στη δημιουργία και την προώθηση στην αγορά προϊόντων «αντιγραφής και απομίμησης». Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η προώθηση αυτών των προϊόντων γίνεται από άτομα που μετέχουν σε (εγκληματικό) κύκλωμα προώθησης, τότε, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η ελάχιστη ποινή φυλάκισης θα πρέπει να είναι τα τέσσερα χρόνια, ενώ τα χρηματικά πρόστιμα θα κυμαίνονται ανάμεσα στις 100.000 και τις 300.000 ευρώ …..