Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα

0

Οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη «συνδιαλλαγή», τη νέα διαδικασία που θεσπίζεται από τον Πτωχευτικό Κώδικα με σκοπό την πρόληψη της πτώχευσης οφειλετών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών…