Οδηγίες των Bρετανών για επιθετικά hedge funds

0

Με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στη συμπεριφορά των επιθετικών hedge funds, απάντησε η βρετανική Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών ή FSA (αντίστοιχη με την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) στο αίτημα να αποσαφηνίσει τη θέση της απέναντι στη ραγδαία αύξηση του αριθμού παρόμοιων επενδυτικών σχημάτων. Η FSA δεν αντιτάχθηκε στη συχνή εμφάνιση νέων hedge funds, προειδοποίησε ωστόσο ενάντια σε οποιαδήποτε «συνωμοσία» με σκοπό την εξαπάτηση της αγοράς …..