ΟΓΑ: Απαραίτητο το εργόσημο για σύνταξη-υγεία

0

Κάθε δυνατή προσπάθεια αύξησης των εσόδων του επιδιώκει ο ΟΓΑ, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, όπως άλλωστε και όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τέσσερις στους 10 αγρότες δεν πληρώνουν τις εισφορές τους…

Έτσι, παρ’ ότι πρόκειται για ένα μέτρο που δεν προχωρά ιδιαίτερα, ο Οργανισμός εξέδωσε οδηγίες εφαρμογής του εργοσήμου, που είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών