Οκτώ παραπομπές από ΕΕ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 28/6/2007 Βρυξέλλες Γιώργος Δαράτος Για σωρεία παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας κατηγορεί την Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μεταξύ άλλων για το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης των γυναικών – δημοσίων υπαλλήλων και για το μη άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων όπως του συμβολαιογράφου και των οπτικών …..