«Ολα άψογα στην έρευνα για τα 5,5 εκατ.»

0

«Η έρευνα της υπηρεσίας μου δεν καθυστέρησε και δεν περιορίστηκε καθόλου. Διεξήχθη με ταχύτατους ρυθμούς. Πρέπει δε να επισημανθεί η σοβαρότητα της υπόθεσης Αναστασιάδη όσον αφορά την αντιμετώπισή της, που δεν επέτρεπε λήψη βεβιασμένων αποφάσεων και ενεργειών χωρίς στοιχειώδες υπόβαθρο και να συνεκτιμηθεί ότι οι αρμόδιοι ελεγκτές ησχολούντο και με υποθέσεις που προηγούνταν χρονικά, πολλές από τις οποίες ήταν μεγαλύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος και κοινωνικών διαστάσεων»…