Όλο το ν/σ για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 29 Αυγούστου 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» …..