Ολο το ν/σχ για τη μεταναστευτική πολιτική

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ …..