ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ «Ε» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ «ΔΙΚΗΣ 17Ν», ΧΡ. ΛΑΜΠΡΟΥ

0

Ζητούμενο η ελευθεροτυπία Η «Ε», αντί περιλήψεως, προβαίνει σε εκτενή παρουσίαση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών στην έφεσή της κατά του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Χρήστου Λάμπρου, προς πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών της. Οι εναγόμενοι-εκκαλούντες ασκούν σήμερα αναίρεση στον Αρειο Πάγο κατά του κ. Χρήστου Λάμπρου και της παρατιθέμενης απόφασης για παράβαση του Συντάγματος άρθρο 14 (ελευθερία της έκφρασης του Τύπου), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 10 της ΕΣΔΑ), συγκεκριμένων διατάξεων των Αστικού και Ποινικού Κώδικα (άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) για έλλειψη αιτιολογίας, ιδίως ως προς τον σκοπό εξύβρισης (άρθρο 559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ.) για μη λήψη υπ’ όψιν αποδεικτικών μέσων (άρθρο 559 αρ. 11 Κ.Πολ.Δ.) καθώς και για μη νόμιμο επιμερισμό της δικαστικής δαπάνης, κατά το μέρος που το Εφετείο δέχτηκε την αγωγή, με σκοπό να απορριφθεί καθ’ ολοκληρίαν η αγωγή αυτή. Επί της νομικής και πραγματικής ουσίας της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας για την ελευθερία του Τύπου υπόθεσης αυτής η «Ε» θα επανέλθει …..