«Ομηροι» των δικαστηρίων οι ελληνικές επιχειρήσεις

0

Περισσότερες από 400.000 φορολογικές υποθέσεις εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και για τις μισές από αυτές δεν έχει καν ορισθεί δικάσιμος. Τα σκήπτρα κρατάνε οι υποθέσεις του ΦΠΑ με μέσο χρόνο αναμονής τα 9,3 (!) χρόνια, ενώ ο μέσος χρόνος καθυστέρησης για τις εν γένει φορολογικές υποθέσεις φτάνει τα 5,3 έτη. Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων εξαιτίας των καθυστερήσεων κυμαίνεται από 7% έως 52% επί της συνολικής αμφισβητούμενης διαφοράς. Τα στοιχεία αποκαλύπτει Εκθεση του Παρατηρητηρίο