Ομοφωνούν υπέρ σύστασης δικαστικής αστυνομίας

0

«Με την ίδρυση αστυνομίας υπαγόμενης και ελεγχόμενης απευθείας από τη δικαστική εξουσία θα εκλείψουν εξαρτήσεις των αστυνομικών από την εκτελεστική εξουσία, ενώ τα όργανά της θα εμποτιστούν με το πνεύμα σεβασμού και νομιμότητας που διέπει το δικαστικό σώμα»…