Ωρα αναγνώρισης των πτυχίων

0

Στη τελική ευθεία η εκκρεμότητα με την Ε.Ε. που αφορά στα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες Κωνσταντινου Καλλεργη Η τελική δικαστική μάχη του 15ετούς και πλέον πολέμου Ευρώπης – Ελλάδας για την αναγνώριση των πτυχίων των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια άρχισε χθες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την επ’ ακροατηρίω συζήτηση της προσφυγής που έχει καταθέσει κατά της χώρας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα εγκαλείται για μη συμμόρφωση με την οδηγία 89/48, που επιβάλλει την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων αυτών και τη χορήγηση στους κατόχους τους επαγγελματικά δικαιώματα …..