Οροι στις τράπεζες για τις προμήθειες – Με νομοθετική ρύθμιση

0

Κανόνες για τον προσδιορισμό των προμηθειών που εισπράττουν οι τράπεζες, αλλά και πρόστιμα σε όσες τους παραβιάζουν προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, το κείμενο της ρύθμισης βρίσκεται ήδη στα χέρια του διοικητή της ΕΚΤ …..