Ορίζεται νομοθετικά η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης

0

Η σεξουαλική παρενόχληση θα αντιμετωπίζεται ως μορφή διάκρισης στο χώρο εργασίας και προβλέπονται διοικητικές καθώς και αστικές κυρώσεις. Παράλληλα διευρύνετια η έννοια της αμοιβής στην ίση μεταχείρηση των δύο φύλων συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων – εκτός του μισθού. Ενισχύεται η εξουσία του Συνήγορου του Πολίτη και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ενώ ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή πρόσφατου τοκετού …..