ΟΤΕ: Η κ. Ειρήνη Νικολαΐδη στη θέση της Νομικού Συμβούλου

0

Tη νεοσυσταθείσα θέση του Νομικού Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ – Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, στην οποία θα υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ και η Γενική Διεύθυνση Ρυθμιστικών Θεμάτων του ΟΤΕ, αναλαμβάνει από σήμερα η κα Ειρήνη Νικολαΐδη…