Πάγωμα λογαριασμού για χρέη με απόφαση δικαστηρίου άλλης χώρας

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Ενιαία διαδικασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το πάγωμα τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση χρέους, επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υιοθέτηση χθες μιας «Πράσινης Βίβλου» για τη βελτίωση της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων στην Ε.Ε. Οπως αναφέρει η Επιτροπή, η διαδικασία που ακολουθείται σήμερα σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου ενός κράτους-μέλους για κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων λόγω χρέους μιας επιχείρησης ή ενός πολίτη άλλου κράτους-μέλους, προβλέπει την έκδοση και δεύτερης απόφασης από το δικαστήριο της χώρας όπου βρίσκονται οι καταθέσεις …..