Πανευρωπαϊκός ποινικός ηλεκτρονικός φάκελος

0

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ Και το όνομα αυτού… ECRIS. Τα αρχικά του μεταφράζονται σε Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου. Εκεί θα καταγράφονται λίαν συντόμως όλοι οι Ελληνες πολίτες και κάτοικοι της χώρας που καταδικάζονται για κάποιο από τα συνολικά 170 αδικήματα, τα οποία περιλαμβάνει η ενιαία λίστα της Ε.Ε.!