Παράνομη η ανταλλαγή άδειας με αποζημίωση

0

Κωνσταντινος Καλλεργης Παράνομη, πλην μιας πολύ συγκεκριμένης εξαίρεσης, χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την ανταλλαγή κανονικής άδειας με χρηματική αποζημίωση, επισημαίνοντας ότι η άδεια μετ’ αποδοχών έχει θεσπιστεί για την προστασία της ψυχικής και μη υγείας των εργαζομένων, σκοπός που ουδόλως εξυπηρετείται από την «πώλησή» της στον εργοδότη. Η μοναδική εξαίρεση που αναφέρει το Δικαστήριο είναι η περίπτωση τερματισμού της σύμβασης εργασίας μεσούντος του έτους, όταν είναι πράγματι επιτρεπτό να δοθεί αποζημίωση αντί υπολειπόμενων ημερών άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η «πώληση» της αδείας δεν επιτρέπεται και τούτο, εξηγεί το Δικαστήριο, για δύο βασικούς λόγους. Κατ’ αρχάς «η δυνατότητα καταβολής χρηματικής αποζημίωσης για τη μεταφερόμενη ελάχιστη ετήσια άδεια θα αποτελούσε κίνητρο για να μη χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος την άδειά του για την ανάπαυσή του». Επιπλέον, θα μπορούσε να έχει ως στόχο «να εξωθούνται οι εργαζόμενοι να μην τη χρησιμοποιούν προς τούτο, κίνητρο που θα ήταν ασυμβίβαστο με τους σκοπούς της οδηγίας» …..