Παράνομη η εξαγορά των κανονικών αδειών

0

«E» Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είναι παράνομη η πρακτική ορισμένων επιχειρήσεων να μην χορηγούν στους εργαζόμενους το σύνολο της άδειας που δικαιούνται, πληρώνοντάς τους το υπόλοιπο. Η απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή της συνομοσπονδίας των εργατικών συνδικάτων της Ολλανδίας (FNV), όπου οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να "πουλούν" το υπόλοιπο της αδείας τους προς την επιχείρηση εφόσον αυτό υπερβαίνει τις τέσσερις εβδομάδες …..