Παράνομη η κατάσχεση Ι.Χ. με πινακίδες από ΕΕ

0

«E» 8/6 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χαρακτήρισε με χθεσινή απόφασή του παράνομη τη συντηρητική δέσμευση (προσωρινή κατάσχεση) αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με πινακίδες άλλης κοινοτικής χώρας μέχρις ότου οι ιδιοκτήτες τους καταβάλουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιδικάσει τα ελληνικά δικαστήρια για την εκπρόθεσμη, πέραν των 6 μηνών, χρήση του οχήματός τους εντός της ελληνικής επικράτειας …..