Παράνομη η υποχρεωτική συνταξιοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών

0

«E» 13/11 Aντισυνταγματικά είναι τα όρια ηλικίας που θεσπίζονται για την υποχρεωτική αποχώρηση από ελεύθερα επαγγέλματα, προκειμένου να εισέλθουν νέοι σε αυτά. Eτσι, αντισυνταγματική είναι -σύμφωνα με το Συμβούλιο της Eπικρατείας- η υποχρεωτική συνταξιοδότηση των φαρμακοποιών μόλις συμπληρώσουν το 70ό έτος της ηλικίας τους, με ανάκληση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου τους. Tο Δ τμήμα ΣτE έκρινε (με 6-1 ψήφους) ότι η θέσπιση ορίου ηλικίας εξόδου από το επάγγελμα του φαρμακοποιού, που αποτελεί ελεύθερο επάγγελμα, προσκρούει στις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή …..