Παράνομο φακέλωμα σε ξένους

0

«E» 26/4 Παράνομο ηλεκτρονικό φακέλωμα κάνει το υπουργείο Εσωτερικών για όλους τους ξένους πολίτες τρίτων κρατών, που ζητούν άδεια διαμονής στη χώρα μας, καθώς γίνεται ανεπίτρεπτη καταχώριση του θρησκεύματος και της εθνικής καταγωγής τους …..