Παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για δύο έργα

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2006 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας με την εταιρεία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ» όσον αφορά το σιδηροδρομικό έργο «Μελέτες κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων Α φάσης συγκροτήματος σταθμών Θριασίου Πεδίου» …..