Παραπομπή της ΔΕΗ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

0

Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέπεμψε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ τη ΔΕΗ, για να διαπιστωθεί αν η Επιχείρηση έκανε παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΡΑΕ διαπιστώνει, επίσης, ενδείξεις για παράβαση των νόμων για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή για τις οποίες όμως, όπως αναφέρει, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια…