Παράταση θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών

0

Την εξάμηνη παράταση της θητείας των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών (πλην εκείνων του ΑΣΕΠ), προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε σήμερα.

Με άλλη τροπολογία, δίνεται τρίμηνη παράταση στη λειτουργία των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υπάρξει μια ομαλότερη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος, που αναλαμβάνει πλέον την υλοποίηση των νέων ρυθμιστικών σχεδίων των δύο πόλεων.