Παράταση της συνταξιοδότησης μαθητών που ενηλικιώνονται

0

Να παρατείνεται η συνταξιοδότηση μαθητών που ενηλικιώνονται πριν από την αποφοίτησή τους…