Παράθυρο για εισαγωγή και με βαθμό κάτω από 10

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 3/7/2006 Ολοι οι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο, ακόμη και αν δεν έχουν «πιάσει» την βάση! Σύμφωνα με την πρόσφατα ψηφισθείσα νομοθετική ρύθμιση, σχετικά με την πρόσβαση στα AEI, η εισαγωγή υποψηφίων σε Tμήματα Πανεπιστημίων ή TEI είναι δυνατή μόνο σε όσους έχουν βαθμό πρόσβασης ίσο ή μεγαλύτερο του 10 και τουλάχιστον το μισό του μέγιστου αριθμού μορίων ή, εναλλακτικά, τουλάχιστον μια από τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις. Ετσι, είναι δυνατόν υποψήφιος με βαθμό πρόσβασης κάτω του 10 να εισαχθεί σε τμήμα AEI, εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον το μισό του μέγιστου συνολικού αριθμού μορίων. Tα συνολικά μόρια υπολογίζονται μόνο μετά την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων, αφού οι υποψήφιοι εκδηλώσουν τις προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπ όψιν της βαρύτητας των εξετασθέντων μαθημάτων σε κάθε πεδίο και κατεύθυνση. Tις παραπάνω διευκρινήσεις έκανε χθες το υπουργείο Παιδείας, υπογραμμίζοντας ότι «θεωρεί σκόπιμο να υποβάλουν μηχανογραφικά δελτία όλοι οι υποψήφιοι, αφού κατά την επεξεργασία των στοιχείων θα απορριφθούν αυτόματα όσοι δεν πληρούν καμία από τις τεθείσες προϋποθέσεις» …..