Παρατηρητές στα δικαστήρια καθημερινά

0

«E» 21/4 Παρατηρητές στα δικαστήρια θα έχει σε καθημερινή βάση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αντιδικονομικής ή μη προσήκουσας συμπεριφοράς δικαστών προς δικηγόρους …..