Παρατυπίες και διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη Ρόδο

0

Τα επιδοτούμενα έργα «προσφέρονται» για παρατυπίες και διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων από επιτήδειους…