Παρατυπίες μεν, νέος διαγωνισμός δε

0

Οι σοβαρές αποκλίσεις στις βαθμολογίες των γραπτών υποψηφίων του περσινού διαγωνισμού των συμβολαιογράφων προκάλεσαν καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων, ταλαιπωρία των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία…