Παραβάτες του Κιότο βρήκε η Κομισιόν

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Σοβαρές παρεκκλίσεις από το Πρωτόκολλο του Κιότο και το «παζάρι» των δικαιωμάτων ρύπανσης διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη – μέλη της Ε. Ε., υποχρεώνοντας τον Ελληνα επίτροπο, Σταύρο Δήμα να ζητήσει τη λήψη άμεσων μέτρων. Χρησιμοποιώντας αυστηρή γλώσσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από δέκα κράτη – μέλη να επιβάλουν μεγαλύτερες περικοπές στα δικαιώματα εκπομπών ρύπων στις ενεργοβόρες βιομηχανίες τους, επαναπροσαρμόζοντας την πορεία τους στη γραμμή που χαράχθηκε προ ετών στο Κιότο της Ιαπωνίας. Χώρες, όπως η Ελλάδα, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λεττονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Σλοβακία και η Σουηδία θα χρειαστεί να καταστήσουν αποδοτικό και λειτουργικό το σύστημα αγοράς ή πώλησης ρύπων, ένα σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι βιομηχανικές χώρες που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν δικαιώματα ρύπων, όπως ορίζει το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο σημειωτέον δεν έχει υπογραφεί από την πιο ενεργοβόρα χώρα στον κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες …..