Παρέμβαση ΔΣΑ για τα δάση

0

Δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης, κατά τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, της ισχύουσας συνταγματικής διάταξης για τα δάση και την προστασία τους. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλόγου, επιτρέπεται η εκμετάλλευση του δάσους και των δασικών εκτάσεων …..