Παρέμβαση για τη συγχώνευση Suez – Gaz de France

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 22/5/2006 Eκκληση προς την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή να εμποδίσει τη συγχώνευση μεταξύ των γαλλικών εταιρειών κοινής ωφελείας Suez και Gaz de France απηύθυνε η βρετανική εταιρεία του κλάδου Centrica, υποστηρίζοντας ότι η γαλλική συμμαχία θα πλήξει τον ανταγωνισμό και θα αποφέρει αυξήσεις στα τιμολόγια …..