Παροχή στοιχείων για ακάλυπτες ή κλεμμένες επιταγές στη Δικαιοσύνη

0

Το πράσινο φως στις τράπεζες να γνωστοποιούν σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα προσωπικά στοιχεία των πελατών τους προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης στις περιπτώσεις ακάλυπτων ή κλεμμένων επιταγών ανάβει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων…