Πεπόνης: «Δεν δύναται a priori να γίνεται λόγος για παράνομη δραστηριότητα των ελεγχομένων»

0

«Μέχρι στιγμής όλες οι περιπτώσεις τελούν υπό εκκρεμότητα ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και δεν δύναται A PRIORI να γίνεται λόγος για παράνομη δραστηριότητα των ελεγχομένων».

Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Γρηγόρη Πεπόνη προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου της Βουλής Θανάση Νάκου, με την επισήμανση ότι αν διαπιστωθεί μη σύννομη δραστηριότητα μόνο τότε θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Επιτροπή το πόρισμα.