Περισσότεροι φόροι για μισθωτούς και συνταξιούχους

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/10/2006 Της Μαρίας Βουργάνα Υψηλότερο φόρο εισοδήματος επιφυλάσσει το 2007 για τους περισσότερους φορολογουμένους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους. H μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και η διατήρηση του αφορολογήτου στα ίδια επίπεδα αναμένεται να ανεβάσουν σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση των φετινών εισοδημάτων, κάτι που θα φανεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν οι φορολογούμενοι το 2007. Aκόμη και η παραμικρή αύξηση στα φετινά εισοδήματα εξανεμίζεται λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας. Oι περισσότεροι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν παραπάνω φόρο, αφού θα φορολογηθούν με υψηλότερο φορολογικό συντελεστή …..