ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Ελλάδα πληρώνει την αδιαφορία για τις κοινοτικές οδηγίες

0

26 «πράσινες» καταδίκες Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Είκοσι έξι καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βαρύνουν έως τώρα τη χώρα μας για παραλείψεις και καθυστερήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Από αυτές οι δεκαπέντε αποφάσεις εκδόθηκαν την τελευταία πενταετία (2002-6) και αναφέρονται σε σημαντικούς τομείς, όπως η έλλειψη μέτρων μείωσης των εκπομπών ρύπων, ο θόρυβος και η προστασία των βιοτόπων, αλλά κυρίως οι παράνομες χωματερές …..