Πετάει το μπαλάκι του αθέμιτου ανταγωνισμού στη Δικαιοσύνη

0

Στα αστικά δικαστήρια παραπέμπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τις επιχειρήσεις οι οποίες κρίνουν ότι υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό από άλλες επιχειρήσεις. Για την απόφασή της αυτή, επικαλείται έλλειψη υπαλλήλων και ελεγκτών, που δεν της επιτρέπουν να ελέγχει όλες τις καταγγελίες που δέχεται, παρά μόνο όσες έχουν ευρύτερες επιπτώσεις. Με το νέο καθεστώς, καταργείται η σειρά προτεραιότητας στην εξέταση των υποθέσεων και εισάγονται κριτήρια ανάλογα με τη βαρύτητα των υποθέσεων και κυρίως με το αν οι υποθέσεις εισάγονται αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία …..