Ποια αποθεματικά τραπεζών εξαιρούνται απο την αυτοτελή φορολόγηση

0

24 Νοεμβρίου 2006 Αφορολόγητα θα παραμείνουν τα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι τράπεζες από τις υπεραξίες που προκύπτουν μετά από συγχώνευση εταιρειών στις οποίες μετέχουν ή απόσχιση κλάδων, αλλά και όσα προκύπτουν από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών τους ή διανομή δωρεάν μετοχών κατόπιν κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής τους. Η εξαίρεση αυτή περιλαμβάνεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφ. Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνης Μπέζας στο πλαίσιο του νέου νόμου με τον οποίο αποφασίστηκε η αυτοτελής φορολόγηση των αποθεματικών 10-15%. Αντίθετα, φορολογούνται τα αφορολόγητα αποθεματικά και αποθεματικά από φορολογηθέντα κατʼ ειδικό τρόπο εισοδήματα, τα οποία εμφανίζονται στα βιβλία των τραπεζών λόγω απορροφήσεως των επιχειρήσεων που τα είχαν σχηματίσει γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τράπεζες είναι καθολικοί διάδοχοι …..