Ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις για οδηγούς κρατικών αυτοκινήτων

0

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για κρατικά αυτοκίνητα…