Πλήρης ΕΦΚ απειλεί τους παραγωγούς τσίπουρου

0

Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς κινδυνεύουν να χάσουν οι παραγωγοί τσίπουρου και τσικουδιάς εάν η Ελλάδα καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο οποίο αποφάσισε να την παραπέμψει χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τους κακούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της χύμα
διακίνησης των παραπάνω ποτών θα πληρώσουν όχι μόνο οι λεγόμενοι «διήμεροι» παραγωγοί, οι μικροί παραγωγοί που αδειοδοτούνται για μικρές ποσότητες υποτίθεται αποκλειστικά για οικογεν