Πληροφόρηση των κατηγορουμένων για τα δικαιώματά τους κατά τις ποινικές διαδικασίες σε ολόκληρη την Ε.Ε.

0

Το δικαίωμα πληροφόρησης των κατηγορουμένων για τα δικαιώματά τους κατά τις ποινικές διαδικασίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζει νομοθετική ρύθμιση της ΕΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση διασφαλίζει ότι κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται ή κατά του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σε οποιοδήποτε κράτος- μέλος της ΕΕ, λαμβάνει έγγραφο δικαιωμάτων στο οποίο αναγράφονται τα βασικά δικαιώματά του στο πλαίσιο ποι