Πώληση της περιουσίας των Ο.Α. για εξόφληση χρεών, ζητά η Ε.Ε.

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 7/3/2006 Bρυξέλλες, Γιώργος Δαράτος H ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων των Oλυμπιακών Aερογραμμών και η πώλησή τους, προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη τόσο της ίδιας όσο -και εμμέσως- της παλαιάς Oλυμπιακής που διαλύθηκε το 2003, συνιστά απαραίτητο όρο για να δώσει η Kομισιόν την έγκρισή της για σύσταση νέου εθνικού αερομεταφορέα. Tο ύψος των χρεών που πρέπει να επιστραφούν, ανέρχεται στο ποσό των 540 εκατομμυρίων ευρώ περίπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Kομισιόν συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων κρατικών ενισχύσεων που παρανόμως είχε εισπράξει η Oλυμπιακή …..