Πότε ισχύει η ασφάλιση λόγω μεταβίβασης IX

0

«E» 18/10 Aποσαφηνίζονται με το νομοσχέδιο ζητήματα ισχύος της ασφάλισης με τη μεταβίβαση του οχήματος, αλλά και το χρονικό σημείο από το οποίο και μετά μπορεί να αρνηθεί η εταιρεία την αποζημίωση τρίτου στην περίπτωση που έχει λυθεί η ασφάλιση με τον ασφαλισμένο της. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση μεταβολής της κυριότητας ή της κατοχής του οχήματος (π.χ. όταν πουληθεί) ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Aπό τότε και έπειτα λήγει αυτοδικαίως …..