Πραγματογνωμοσύνη πριν από τη δίωξη για να εντοπίζονται οι χρήστες

0

Κατά το στάδιο της ποινικής δίωξης θα διενεργείται πραγματογνωμοσύνη σε άτομα που συλλαμβάνονται για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι εξαρτημένοι χρήστες, ώστε να έχουν ειδική μεταχείριση…