«Πράσινο» από Κομισιόν για την υποθαλάσσια

0

«E» 11/7 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην εγείρει αντιρρήσεις όσον αφορά τη σύμβαση παραχώρησης που συνήψε η ελληνική κυβέρνηση για την κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας της Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση περιλαμβάνει κρατική χρηματοδότηση ύψους 96 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση της υποδομής με κρατικούς πόρους δεν εμπίπτει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, εφόσον η υποδομή παραμείνει δημόσιο αγαθό και είναι ανοικτή άνευ διακρίσεων σε όλους τους χρήστες, δηλαδή εφόσον δεν υπάρχει όφελος για μια ορισμένη κατηγορία χρηστών. Οι όροι της σύμβασης παραχώρησης που συνήψε η ελληνική κυβέρνηση με τον παραχωρησιούχο εφαρμόζουν κατά γράμμα την αρχή αυτή …..