Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πληρωμή προμηθευτών των νοσοκομείων

0

Αθήνα
Το πράσινο φως για την καταβολή οφειλών σε προμηθευτές ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία, άναψε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ξεμπλοκάρει τα εντάλματα πληρωμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Νέων, οι ανώτατοι δικαστές, με ψήφους 22 έναντι 13, έθεσαν για την
πληρωμή των επίμαχων ενταλμάτων και μία «κόκκινη γραμμή». Αποφάσισαν ότι οι δαπάνες για τις
απευθείας αναθέσεις προμηθειών δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια του Παρατηρη