«Πράσινο φως» για κάμερες σε δημόσιους χώρους

0

«Πράσινο φως» στη λειτουργία των καμερών στους δημόσιους χώρους δίνει με την υπʼ αριθμ. 2/2010 γνωμοδότησή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης με σκοπό την αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου…